Arch-anioły

Nasze biuro wykonuje projekty budowlane i wykonawcze:

 • zagospodarowania terenu
 • zieleni
 • architektury
 • konstrukcji
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • instalacji ogrzewania
 • instalacji wentylacji
 • instalacji klimatyzacji
 • instalacji elektrycznej, słaboprądowej i odgromowej
 • drogowe (zjazdy, organizacja ruchu, parkingi, układy komunikacyjne)
 • projekty przyłączy gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Poza tym:

 • inwentaryzacje budowlane
 • opinie techniczne stanu istniejącego budynku
 • uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami ds sanitarnych, ppoż, bhp
 • kosztorysy inwestorskie
 • specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych
 • świadectwa energetyczne

Oraz zapewnia przygotowanie dokumentów formalno-prawnych i wniosków w imieniu Inwestora, w tym:

 • warunki zabudowy
 • warunki przyłączenia do mediów (gaz, prąd, woda, ks, kd)
 • uzgodnienie ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
 • odrolnienia
 • wycinki drzew
 • decyzje środowiskowe
 • uzyskanie odstępstwa od przepisów
 • inne.

Działamy w obszarze:

 • budownictwo mieszkaniowe (w tym jednorodzinne)
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki oświaty
 • obiekty sportu i rekreacji
 • obiekty przemysłowe
 • stacje paliw
 • przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów istniejących
 • architektura krajobrazu (projekty zieleni i małej architektury)
 • projekty wnętrz.

Dzięki współpracy z doświadczonymi projektantami branżowymi, geodetami i geologami zapewniamy kompleksową i fachową obsługę procesu projektowego. Projekty wykonujemy w terminie.