Arch-anioły

P rzebudowa klas w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach

Zlecenie projektu podyktowane było koniecznością wygospodarowania dodatkowych klas dla uczniów. Dotychczasowy układ w opracowywanym zakresie tworzyły klasy przechodnie. Aby usprawnić komunikację klasy zostały skomunikowane poprzez korytarz wewnętrzny, którego utworzenie było możliwe po wyburzeniu wielkiego komina i przepięciu przewodów wentylacyjnych do nowoprojektowanych rur wentylacyjnych. Na tym nie koniec; droga ewakuacyjna z pierwszego piętra została dostosowana do warunków wymaganych dla klasy ZLII zagrożenia ludzi, a co za tym idzie, klatka schodowa została obudowana przegrodami odpowiedniej odporności ogniowej oraz oddymiona poprzez klapę oddymiającą w stropie nad schodami. Od września uczniowie przetestują nowy układ :)