Arch-anioły

Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w budynku C w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Szatnie i umywalnie z epoki niemal lodowcowej zostały wyburzone, a w ich miejsce powstało, zgodne obecnymi przepisami, zaplecze sanitarno-szatniowe dla pracowników przyległej hali.