Arch-anioły

Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Rudnie

Ciasnota w starej szkole (obiekt objęty opieką konserwatora) skłoniła panią Dyrektor do pozyskania przestrzeni nieużywanego dotąd strychu. Ze względu na budzący wątpliwości stan techniczny niektórych elementów drewnianej konstrukcji konieczne było sporządzenie ekspertyzy budowlanej. Nieprzepisowe schody na strych zostały zastąpione nowymi. Na poddaszu udało się wygospodarować dwie sale lekcyjne i bibliotekę. Parter został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.